05.04.2019 - WD-2 - wykonywanie platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego w km 14+232