05.04.2019 - MS-1 - deskowanie skrzydła P2 JL i zbrojenie skrzydła P2 JP w km 6+599