04.10.2018 - MS-5 - zbrojenie i deskowanie ustroju ramownicowego JP w km 5+422