04.10.018 - WS-1 - betonowanie fundamentu P1 JP w km 6+718