04.09.2020 - prace ziemne, wyrównywanie pobocza przy drodze DD13 w km 11+260, Wólka Mlądzka