04.07.2019 - WD-5 - wykonywanie murów z gruntu zbrojonego M1, M2 i zasypka za przyczółkiem P1 w km 18+306