04.04.2018 - wycinka drzew na terenie działek Lasów Państwowych w Góraszce