02.10.2020 - Prace teletechniczne przy węźle Wiązowna