02.08.2018 - WD-1 - deskowanie poprzecznicy w km 9+382