02.08.2018 - Rozbiórka zajazdu u Mikulskich w km 6+670