02.04.2020 - Warstwa ścieralna na drodze dojazdowej DD10, Radiówek