01.02.2018 - wycinka drzew wzdłuż pasa drogowego drogi krajowej DK17