Wrzesień 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie uszczegółowania projektu wykonawczego
  • Wykonano dodatkowe SSTWiORB
  • Uzupełniono raport oddziaływania na środowisko
  • Zakończono prace związane z opracowaniem podziału kompetencji