30.12.2019 - objazd trasy głównej S17 od km 15+250 do km 18+950 w dniu 19.12.2019 r.