29.04.2020 - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na obiekcie MS-5 w km 5+428, Góraszka