28.09.2018 - roboty ziemne w od km 16+500 do km 18+200