28.08.2018 - roboty ziemne od km 15+750 do km 16+500