27.11.2019 - WS 2 w km 4+797 - wypełnianie dylatacji, Góraszka