27.07.2018 - widok na bypass DD01 i DD02 oraz roboty ziemmne przy budowie węzła Otwock