26.08.2019 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 od km 9+300 do km 9+810