26.04.2018 - prace na odcinkach próbnych w Góraszce