23.05.2018 - Prace porządkowe po wycince drzew w miejscowości Rudka w km 10+350