23.04.2018 - 02.05.2018 - wycinka drzew w km. 6+200 - 6+600