22.05.2018 - Prace porządkowe po rozbiórce nieruchomości w miejscowości Góraszka