22.01.2020 - S17 (L)- profilowanie rowów w km 14+500, Wola Ducka