20.09.2018 - MS-3 - wbijanie ścianek szczelnych oraz wymiana gruntu w km 11+012