19.10.2018 - nasypy, przygotowanie podłoża pod nasypy, Góraszka