19.06.2020 - Przygotowania do montażu drzwi technicznych w ekranie akustycznym w km 11+900, Wólka Mlądzka