18.06.2018 - Nasypy, przygotowanie podłoża pod nasyp