17.12.2020- DD24 - zjazd km 0+858,64 - Naprawa rowu i humusowanie, Ostrowik