17.05.2018 - Odhumusowanie terenu pod drogę DD24 w miejscowości Ostrowik