17.04.2020 - betonowanie płyt przejściowych obiektu MS-5, Góraszka