15.06.2018 - Przygotowanie podłoża pod nasyp w miejscowości Góraszka