13.09.2018 - wykonanie betonu wyrównawczego pod ławy fundamentowe w km 6+718