09.05.2019 - roboty ziemne przy obiekcie MS-2, Wiązowna