08.04.2021 - DD-12 km 0+110 prace porządkowe oraz makroniwelacja terenu, Rudka