07.11.2018 - wymiana gruntu pod przepust skrzynkowy