06.09.2018 - roboty ziemne pod budowę gazu wysokiego ciśnienia w km 16+500