06.02.2019 - WD-4 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego w km 17+039