05.06.2019 - MS-2 - betonowanie fundamentu w km 6+984