04.04.2018 - odhumusowanie oraz prace porządkowe w Góraszce, km. 4+049 - 5+650