03.10.2019 - MS-5 - betonowanie ścian i stropu ramownicy w km 5+428