03.08.2018 - Nasypy, przygotowanie podłoża pod nasyp w km 4+049 - 4+600