Styczeń 2017

  • zakończono wykonywanie prac w zakresie oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
  • zakończono opracowanie opinii geotechnicznej
  • weryfikacja finalna projektu architektoniczno - budowlanego i projektu zagospodarowania terenu
  • opracowywano finalną wersję raportu oddziaływania na środowisko