Sierpień 2016

  • opracowanie projekt sieci uzbrojenia terenu
  • aktualizacja inwentaryzacji istniejącej zieleni
  • weryfikacja finalna projektu architektoniczno-budowlanego przez Inżyniera Kontraktu
  • opracowanie mapy zawierającej projekt podziałów nieruchomości (wyznaczenie linii rozgraniczających inwestycji)
  • weryfikacja materiałów złożonych do audytu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)