Przewidywany termin podpisania umów z Wykonawcami

W dniu 10 grudnia 2015 r. poznaliśmy Wykonawce Robót tj.:
Lider - STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
Partner - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław