PODWYKONAWCY

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres umowy
1. PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Przebudowa sieci wysokiego napięcia 400 kV
2. Freyssinet Polska Sp. z o.o. Wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego
3. Agnieszka Mazur KOFLEX Roboty budowlane i rozbiórkowe
4. MK Explosion Sp. z o.o. Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów inżynierskich
5. PRO-GEN Sp. z o.o. Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich
6. DAMPAK Konstrukcje Sp. z o.o. Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich
7. MTM NOWUM Sp. z o.o. Roboty budowlane i rozbiórkowe
8. Keller Polska Sp. z o.o. Wykonanie posadowienia obiektów
9. K&J Józef Jażdżyk
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa
Wykonanie zasypek na obiektach inżynierskich
10. PUH Jur-Pol Jerzy Połeć Wykonanie wykopów na obiektach inżynierskich
11. Firma Budowlana - Łukasz Pawłowski Roboty ogólnobudow                                                                                        lane na obiektach inżynierskich
12. Zakład Robót Inżynieryjnych Henry Chrobok
i Hubert Chrobok Spółka Jawna
Wykonanie ścianek traconych MS-2; Ms-3
13. PUH ELEKTRO-LECH
Łukasz Grzegorz Misiejuk
Wykonanie robót energetycznych