PODWYKONAWCY

 

SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres umowy

1.

PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Przebudowa sieci wysokiego napięcia 400 kV

2.

Freyssinet Polska Sp. z o.o.

Wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego

3.

Agnieszka Mazur KOFLEX

Roboty budowlane i rozbiórkowe

4.

MK Explosion Sp. z o.o.

Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów inżynierskich

5.

PRO-GEN Sp. z o.o.

Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich

6.

DAMPAK Konstrukcje Sp. z o.o.

Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich

7.

MTM NOWUM Sp. z o.o.

Roboty budowlane i rozbiórkowe

8.

Keller Polska Sp. z o.o.

Wykonanie posadowienia obiektów

9.

K&J Józef Jażdżyk
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa

Wykonanie zasypek na obiektach inżynierskich

10.

PUH Jur-Pol Jerzy Połeć

Wykonanie wykopów na obiektach inżynierskich

11.

Firma Budowlana - Łukasz Pawłowski

Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich

12.

Zakład Robót Inżynieryjnych Henry Chrobok
i Hubert Chrobok Spółka Jawna

Wykonanie ścianek traconych MS-2; Ms-3

13.

PUH ELEKTRO-LECH
Łukasz Grzegorz Misiejuk

Wykonanie robót energetycznych

14.

SAT  Sp. z o.o.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej,

Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej,

Roboty polegające na wypełnieniu i zalaniu dylatacji wzdłużnej pomiędzy ściekiem monolitycznym, a nawierzchnią betonową

15.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WYSOWA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Roboty ogólnobudowlane na obiektach: WS-3; WS-4; WD-2; WD-3; WD-4; WD-5

16.

B2 Sp. z o.o.

Dostawa wraz z montażem dylatacji modułowych oraz łożysk garnkowych i elastomerowych

17.

BBR Polska Sp. z o.o.

Wykonanie sprężenia obiektów WS-2; MS-2; MS-3; WD-2

18.

Wielobranżowy Zakład ROLBUD II
M. Świzdor, S. Dyrda S.J.

Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej

19.

Usługi Budowlane i Drogowe G. PIOTROWSKI

Wykonanie robót związanych z przepustami

20.

BITUNOVA Sp. z o.o.

Wykonanie skropień międzywarstwowych

21.

HYDROMEL Łukasz Nowakowski oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu

Przebudowa urzadzeń melioracyjnych wraz z umocnieniem koryt rzek

22.

ERPAT Sp. z o.o. Sp. k.

Wykonanie robót związanych z przepustami

23.

GRILTEX  Sp. z o.o.

Wykonanie robót polegających na uszczelnieniu zbiorników retencyjnych

24.

L-ROAD Sp z o.o.

Wykonanie zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, przepustów skrzynkowych dla małych zwierząt oraz przepustów drogowych i melioracyjnych

25.

FREST s.c. Stefan Cudny, Bożena Cudna

Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw wraz ze świadczeniami towarzyszącymi

26.

EKONOVA S.A.

Wykonanie robót zwiazanych z drogowymi ekranami akustycznymi i przeciwolśnieniowymi

27.

KAMKO Krzysztof Osiński

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej

28.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Dariusz Woźniak

Wykonanie kanalizacji deszczowej

29.

DREWPOL PLUS Sp. z o.o.

Wykonanie robót brukarskich

30.

FLOOR-SYSTEM Sławomir Leduchowski

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - antykorozja, hydrofobizacja, nawierzchnia chodników z żywicy, powłoki o podwyższonej zdolności do pokrywania zarysowań

31.

SIMADEX-S Sp. z o.o.

Wykonanie zasypek inżynierskich

32.

STAL-BUD Sp z o.o.

Dostawa oraz montaż balustrad i poręczy na obiektach mostowych, schodach i pochylniach

33.

EKOPRES S.A.

Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych drogowych

34.

DWD SYSTEM Sp. z o.o.

Dostawa i montaż kolektora odwadniającego na obiektach inżynierskich

35.

KORPS SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.

Wykonanie robót brukarskich

36.

C.R.B. Krzysztof  Stroiński

Wykonanie ścieków na mokro metodą ślizgową.

37.

"TARCOPOL" Sp. z o.o.

Ułożenie warstwy wiążącej i przeciwspadku z asfaltu lanego,

Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego

38.

UBPK Piotr Konopka

Wykonanie zasypek inżynierskich

39.

ECLIPSE TEAM Sp. z o.o.

Wykonanie robót brukarskich

40.

SAFEROAD GRAWIL Sp.z o.o.

Wykonanie oznakowania poziomego

41.

SA GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

SA GROUP Sp z o.o.

Wykonanie robót brukarskich

42.

INEKOBUD Sp. z o.o.

Wykonanie robót brukarskich

43.

STALPRODUKT S.A.

SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o.o.

Dostawa i montaż systemów barier ochronnych,

Dostawa i montaż systemów barier ochronnych mostowych wraz z dostawą i montażem kotew

44.

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.

Wykonanie z prefabrykatów betonowych podziemnego zbiornika retencyjnego

45.

Donata Dulewicz PHU LAWENDA

Wykonanie umocnień darniną na obiektach inżynierskich

46.

EUROFORMAT EU Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych mostowych

47.

Robert Laskowski - MAX-BRUK

Kompleksowe wykonanie robót brukarskich

48.

SOUTH STREAM S.A.

Montaż ogrodzenia dróg oraz zbiorników retencyjnych,

Wykonanie zbiorników retencyjnych ZB-04, ZB-14, ZB-15, ZB-16, ZB-17, ZB-18

49.

JOANNA KALINOWSKA KAMEL

Kompleksowe wykonanie robót brukarskich

50.

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.

Wykonanie hydrosiewu wraz z koszeniem

51.

TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.

TIOMAN Sp. z o.o.

Wykonanie oznakowania pionowego

52.

MKM Maciej Olbryś

Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz pnączy

53.

TELWAY Sp. z o.o.

Wykonanie stacji meteorologicznej

54.

PRIAM SERVICE - Łukasz Rygielski

Montaż oznakowania pionowego

55.

VISTIN Anita Streich

Montaż oznakowania pionowego

56.

Firma Handlowo - Usługowa "KRZYŚ" Krzysztof Wiśniewski

Wykonanie schodów skarpowych

57.

Firma Usługowo - Budowlana  KOWAL-BUD Jolanta Kowal

Wykonanie robót brukarskich

58.

BW Projects Bartosz Wrzesień

Wykonanie odmulenia przepustów skrzynkowych oraz obustronnych półek dla zwierząt