PODWYKONAWCY

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres umowy
1. PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Przebudowa sieci wysokiego napięcia 400 kV
2. Freyssinet Polska Sp. z o.o. Wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego
3. Agnieszka Mazur KOFLEX Roboty budowlane i rozbiórkowe
4. MK Explosion Sp. z o.o. Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów inżynierskich
5. PRO-GEN Sp. z o.o. Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich