PODWYKONAWCY

SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW

LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres umowy
1. PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Przebudowa sieci wysokiego napięcia 400 kV
2. Freyssinet Polska Sp. z o.o. Wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego
3. Agnieszka Mazur KOFLEX Roboty budowlane i rozbiórkowe
4. MK Explosion Sp. z o.o. Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów inżynierskich
5. PRO-GEN Sp. z o.o. Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich
6. DAMPAK Konstrukcje Sp. z o.o. Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich
7. MTM NOWUM Sp. z o.o. Roboty budowlane i rozbiórkowe
8. Keller Polska Sp. z o.o. Wykonanie posadowienia obiektów
9. K&J Józef Jażdżyk
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa
Wykonanie zasypek na obiektach inżynierskich
10. PUH Jur-Pol Jerzy Połeć Wykonanie wykopów na obiektach inżynierskich
11. Firma Budowlana - Łukasz Pawłowski Roboty ogólnobudowlane na obiektach inżynierskich
12. Zakład Robót Inżynieryjnych Henry Chrobok
i Hubert Chrobok Spółka Jawna
Wykonanie ścianek traconych MS-2; Ms-3
13. PUH ELEKTRO-LECH
Łukasz Grzegorz Misiejuk
Wykonanie robót energetycznych
14. SAT  Sp. z o.o. Frezowanie nawierzchni asfaltowej
15. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WYSOWA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Roboty ogólnobudowlane na obiektach: WS-3; WS-4; WD-2; WD-3; WD-4; WD-5
16. B2 Sp. z o.o. Dostawa wraz z montażem dylatacji modułowych oraz łożysk garnkowych i elastomerowych
17. BBR Polska Sp. z o.o. Wykonanie sprężenia obiektów WS-2; MS-2; MS-3; WD-2
18. Wielobranżowy Zakład ROLBUD II
M. Świzdor, S. Dyrda S.J.
Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej
19. Usługi Budowlane i Drogowe G. PIOTROWSKI Wykonanie robót związanych z przepustami
20. BITUNOVA Sp. z o.o. Wykonanie skropień międzywarstwowych
21. HYDROMEL Łukasz Nowakowski oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu Przebudowa urzadzeń melioracyjnych wraz z umocnieniem koryt rzek
22. ERPAT Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie robót związanych z przepustami
23. GRILTEX  Sp. z o.o. Wykonanie robót polegających na uszczelnieniu zbiorników retencyjnych
24. L-ROAD Sp z o.o. Wykonanie zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, przepustów skrzynkowych dla małych zwierząt oraz przepustów drogowych i melioracyjnych
25. FREST s.c. Stefan Cudny, Bożena Cudna Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw wraz ze świadczeniami towarzyszącymi
26. EKONOVA S.A. Wykonanie robót zwiazanych z drogowymi ekranami akustycznymi i przeciwolśnieniowymi
27. KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej
28. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Dariusz Woźniak
Wykonanie kanalizacji deszczowej
29. DREWPOL PLUS Sp. z o.o. Wykonanie robót brukarskich