Marzec 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.

Roboty drogowe:

 

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach na których przełożono ruch.

OPIS ROBÓT

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

podbudowa C8/10

- 5+503 – 6+140 L,

- 6+350 – 6+565 L,

- 8+575 – 8+885 P,

- 8+255 – 8+575 P,

- 9+935 – 10+330 P,

- 12+490 – 12+705 L,

- 4+049 – 4+295 L,

- 4+090 – 4+180 PA,

- 13+220 – 13+715 L,

- 11+895 – 12+410 L,

- 13+715 – 13+910 P,

- 13+760 -13+850 1/2 PA,

- 11+130 – 11+385 P,

- 11+465 – 11+625 P.

nawierzchnia z betonu cementowego C35/45

- 18+445 – 18+785 L,

- 8+250 – 8+465 P,

- 5+500 – 5+660 P.

Bariery energochłonne

0+000 - 0+082 W-06L pobocze, strona lewa

0+002 - 0+042 W-03P pobocze, strona lewa

0+005 - 0+037 G-02P pobocze, strona lewa

0+007 - 0+083 G-04L pobocze, strona lewa

0+012 - 0+118 DP2709W pobocze, strona lewa

0+017 - 0+285 G-04L pobocze, strona prawa

0+042 - 0+086 W-03P pobocze, strona lewa

0+100 - 0+300 G-01P pobocze, strona prawa

0+118 - 0+134 DP2709W pobocze, strona lewa

0+120 - 0+209 W-02P pobocze, strona lewa

0+138 - 0+290 G-03L pobocze, strona prawa

0+138 - 0+306 G-03L pobocze, strona lewa

0+158 - 0+246 W-05L pobocze, strona lewa

0+184 - 0+200 DP2709W pobocze, strona prawa

0+185 - 0+215 DP2709W pobocze, strona lewa

0+200 - 0+280 DP2709W pobocze, strona prawa

 

Bariery energochłonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariery energochłonne

0+215 - 0+277 DP2709W pobocze, strona lewa

0+243 - 0+453 G-04L pobocze, strona lewa

0+254 - 0+306 DD01 pobocze, strona prawa

0+278 - 0+310 DD01 pobocze, strona lewa

0+280 - 0+292 DP2709W pobocze, strona prawa

0+303 - 0+379 G01P pobocze, strona lewa

0+318 - 0+342 DD01 pobocze, strona lewa

0+322 - 0+342 DD01 pobocze, strona prawa

0+988 - 1+180 DD18 pobocze, strona prawa

1+196 - 1+240 DD18 pobocze, strona prawa

1+256 - 1+452 DD18 pobocze, strona prawa

1+488 - 1+548 DD18 pobocze, strona prawa

10+186 - 10+027

10+186-10+306

10+306 - 10+334 S17 pas rozdziału

4+398 - 4+530 S17 pas rozdziału

4+528 - 4+572 S17 pas rozdziału, strona lewa

4+530 - 4+590 S17 pas rozdziału, strona prawa

4+917 - 4+973 S17 pas rozdziału, strona lewa

4+973 - 5+049 S17 pas rozdziału, strona lewa

5+001 - 5+049 S17 pas rozdziału, strona lewa

5+049 - 5+213 S17 pas rozdziału, strona lewa

5+068 - 5+340 S17 pas rozdziału, strona prawa

5+213 - 5+289 S17 pas rozdziału, strona lewa

5+432 - 5+448 S17 pobocze, strona prawa

5+448 - 5+520 S17 pobocze, strona prawa

6+736 - 6+886 S17 pobocze, strona lewa

7+057 - 7+273 S17 pobocze, strona lewa

7+325 - 7+337 S17 pobocze, strona lewa

7+337 - 7+357 S17 pobocze, strona lewa

7+952 - 8+064 S17 pas rozdziału, strona lewa

Bariery energochłonne

8+902 - 9+050 S17 pobocze, strona prawa

9+050 - 9+126 S17 pobocze, strona prawa

9+234 - 9+326 S17 pobocze, strona prawa

9+326 - 9+378 S17 pobocze, strona prawa

9+552 - 9+564 S17 pobocze, strona prawa

9+564 - 9+626 S17 pobocze, strona prawa

9+626 - 9+698 S17 pobocze, strona prawa

9+698 - 9+739 S17 pobocze, strona prawa

9+839 - 10+027 S17 pas rozdziału

DD09 1+666 - 1+770 str P+L

S17 4+936-5+068 pas eozdziału strona pawa

S17 L 7+572 - 7+610 pobocze

S17 pas rozdziału strona lewa 4+736 - 4+572

S17 pas rozdziału strona lewa 4+888 - 4+900

w. Wiązowna

W04L 0+022 - 0+306 pas rozdziału strona prawa

W04L 0+022 - 0+306 strona lewa

W06L 0+180-0+208

Chodniki

DD02 0+000- 0+800

DD09 0+050 - 0+230

DD09 2+060 - 2+150

DD11 0+100 - 0+250

DD17

DP 2709W
0+000 - 0+134

DP2710W

DW721.1 DW721.2

Chodniki/opaski

DD02 0+000- 0+620

Humusowanie i uzupełnianie pasa dzielącego

S17 4+049 - 11+500

Humusowanie rowu, skarp i terenów zielonych

DD11 0+070 - 0+240

DP 2709W 0+000 - 0+140

S17 6+900 - 7+100 L

S17 7+800 - 8+100

S17 8+200 - 8+900

Humusowanie skarp

DD13

DD15

DD16

DD17

DD18

S17 11+100 - 11+200

S17 5+100 - 5+400 L

S17 5+900 - 6+150

S17 9+000 - 11+500

Humusowanie terenów zielonych

DD10a

DW 721.1.

W07

Korytowanie / Wykop

DD10 0+200 - 0+400

DD7.2

Makroniwelacja terenów zielonych

S17 10+800 - 11+000 L

Nasyp

DD09 0+050 -b0+170

DD10 0+000 - 0+320

DD11 0+250 - 0+320

DD12 0+000 - 0+400

DD21

DD9 2+170 - 2+900

DP2713W

Łącznica G02P 
0+000 - 0+084

S17 10+342 - 10+433

S17 11+300 - 11+500

S17 5+400 - 5+500 L

Nasyp / Wymiana

S17 5+450 - 5+500 L

Obsiewanie skarp

S17 4+049 - 11+500

Odhumusowanie

DD8A

Ogrodzenia dróg

S17 12+800-13+900 P

S17 14+600-15+600 P

S17 4+390 - 4+800 P

S17 7+340 - 7+800 L

S17 7+800-8+150 P

S17 8+230 - 9+150 L

S17 8+330 - 8+900 P

S17 9+950-10+300 L i P

ZB5

Oznakowanie pionowe

ronda na DW 721

W2P-1, W3P-1

W5L-1, W6L-1

Pobocza

DD18 1+200-1+900

S17 4+049 - 11+500

Podbudowa  C1,5/2

DD10 0+000 - 0+200

Podbudowa BA

DP2709 0+000-0+134 -WD1

DP2710 0+120-0+600-WD2    

S17 L 6+560-7+040

Podbudowa KŁSM

DD06 0+000 - 0+109

DD09 2+595 - 3+046

DD11 0+000 - 0+070

DD7.1

DP2709W 0+000 - 0+135

DP2710W

Rondo Pd Otwock

S17 L 6+930 - 7+050

WM-01

WM-01P

WM-02

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD06 0+000 - 0+109

DD09 0+050 - 0+170

DD7.2

DD9 2+750 - 3+100

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - ścieżka rowerowa

DD01 0+000 - 0+392

DD02 0+000 - 0+630

DD03 0+300 - 0+442

DD1, DD5, DW 721.1, W07

Profilowanie - KRZ

S17 19+100

S17 L 12+800

S17 L 14+000

Profilowanie skarp

DP 2709W 0+000 - 0+134

S17 10+600 - 11+000

S17 5+900 - 6+150

S17 6+900 - 7+000

S17 JP 9+000 - 11+500

Rozbiórka starodroża

DP2713W

SMA

G03L + S17 L 5+100-5+200

S17L 6+560-7+040

WD1

WD2

Ścieki przykrawędziowe

DG271641W 0+290-0+417

DP 2709W 0+010 - 0+130
S17 JL 6+890 - 6+977

JLSL S17 6+890 - 6+977

S17 JL 6+600 - 6+900

S17 JL 6+736 - 6+863

S17 JL 7+250 - 7+300

S17 JL 7+300 - 7+526

Ścieki skarpowe

S17 JL 4+049 - 11+500

Ulepszenie podłoża - stabilizacja

S17 12+750 - 12+800 P

S17 14+400 - 14+550 P

S17 15+000 - 15+050 P

Umocnienie płytami ażurowymi

G01P 0+000 - 0+300

G04L 0+000 - 0+200

S17 JL 11+100 - 11+300

Warstwa mrozochronna

S17 L 14+700-14+900

DD09 0+050 -0+170

DD10 0+000 - 0+400

DD10 0+420 - 0+800

DD7.1

DD7.2

S17 7+011 - 7+040 L

S17 JL 4+049 - 4+280

S17 JP 10+200 - 10+400

S17 L 13+765-13+900

S17 P 11+455-11+560

W-wa ścieralna

DD3 + ul. Dębowa

W-wa ścieralna - ścieżka rowerowa

DD3

W-wa wiążąca

Dębowa

DP2709 0+000-0+134 -WD1

DP2710 0+120-0+600-WD2

G03L + S17 L 5+100-5+200

S17L 6+560-7+040

Wykonanie pasa technologicznego

Pas T. 5+630 - 6+010 P

Pas T. 6+070 - 6+550 L

Pas T. 6+270 - 6+550 P

Wykop

S17 L 12+800

S17 P 14+300-14+550

Wykopy - rowy

DD13

DD16

DD18 1+900-2+100

DW721.1

S17 5+100 - 5+400 L

S17 7+800 - 8+100

S17 L 15+000

S17 P 17+000-18+300

Zjazdy

DD09 0+125

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 98%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 96%,
  - odwodnienia: 52%,
  - podbudowy: 78%,
  - nawierzchnia: 64%,
  - roboty wykończeniowe: 40%,
  - humusowanie: 40%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 18%,
  - bariery ochronne: 50%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 22%,
  - elementy ulic: 58%,
  - ogrodzenia dróg: 10%,
  - ekrany akustyczne: 60%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,25%.
 • WS-2 w km 4+797,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • T-3 w km 5+143,51:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wyposażenie w urządzenia BRD, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 88,63%.
 • MS-1 w km 6+598,92:
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wyposażeniem w urządzenia BRD, obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,50%.
 • WS-1 w km 6+709,20: :
  Trwają prace wykończeniowe oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,50%.
 • MS-2 w km 6+984,02:
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,50%.
 • WS-2 w km 7+293,53:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,75%.
 • KD-2 w km 10+506,00:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD, obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,30%.
 • WS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,88%.
 • WD-2 w km 14+232,25:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,80%.
 • WD-3 w km 15+968,45:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62:
  Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23:
  Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,25%.
   
 • Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

  Lp.

  Opis wykonywanych robót

  Lokalizacja

  Element

  1

  Izolacja płyty stropowej

  MS-5

  Płyta stropowa JL

  2

  Wykonanie nawierzchni SMA

  MS-1

  Jezdnia lewa

  3

  Wykonanie nawierzchni z żywic

  MS-1

  Kapy chodnikowe JL

  4

  Wykonanie schodów skarpowych

  MS-1

  -

   

  5

  Wykonanie nawierzchni z żywic

  WS-1

  Kapy chodnikowe JL

  6

  Wykonanie schodów skarpowych

  WS-1

  -

   

  7

  Wykonanie nawierzchni SMA

  MS-2

  Jezdnia lewa

  8

  Wykonanie nawierzchni z żywic

  MS-2

  Kapy chodnikowe JL

  9

  Wykonanie przeciwspadku

  MS-2

  Jezdnia lewa

  10

  Hydrofobizacja i antykorozja betonu

  WS-2

   

  11

  Montaż schodów skarpowych

  WS-2

   

  12

  Montaż schodów skarpowych

  WD-1

  P1, P3

  13

  SMA

  WD-1

   

  14

  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów murów

  WD-1

  P3

  15

  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap na gruncie

  WD-1

  P3

  16

  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin stożków

  KD-2

   

  17

  Hydrofobizacja

  KD-2

  UN

  18

  Prace porzadkowe

  MS-3

   

  10

   

  Impregnacja hydrofobowa

  WS-3

  Ustrój nośny JL i JP

  11

   

  Antykorozja powierzchni betonowych

  WS-3

  Podpora P1 i P2

  12

  Prace brukarskie

  WS-3

  ----

  13

  Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych

  WS-3

  Kapa chodnikowa na skrzydle P1 i P2 JP

  14

  Antykorozja powierzchni betonowych

  WD-2

  `

  15

  Prace brukarskie

  WD-2

  ----

  16

  Warstwa ścieralna SMA

  WD-2

  Ustój nośny

  17

  Prace brukarskie

  WD-3

  ----

  18

  Prace brukarskie

  WD-4

  ----

  19

  Prace brukarskie

  WD-5

  ----

   
   
   

  Zaawansowanie robót mostowych:

  -      roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 95%,
  -      roboty przyobiektowe: 89%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 89%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:

 • Kolizje sanitarne:
  - nie wykonywano robót
  Sieci gazowe:
 • - nie wykonywano robót. Prace zakończone.
 • kolizje wodociągowe:
  - nie wykonywano robót
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano prace montażowe w km 4+900, w km 6+900 do km 7+7000 budowa kanałów DN315, DN200 wraz ze studniami oraz wpustami, w km 16+300 budowa kanału DN315. Kontynuowano prace montażowe w km 10+000,  w km 12+700, w km 13+500 do km 13+800, w km 19+100, budowa kanałów DN630, DN200 wraz ze studniami oraz wpustami. Kontynuowano prace montażowe na DD02, w km 5+000,  w km 10+00, w km 11+367 do km 11+385, w km 19+000, na DP2709, WD3 oraz DD09 budowa kanałów DN40, DN200 wraz ze studniami oraz wpustami. Kontynuowano prace montażowe na WD3 w km 13+200,  w km 14+725, w km 19+000. Budowa kanałów DN 800, DN400, DN200 wraz ze studniami oraz wpustami.
  - Wykonawca prowadził prace wykończeniowe związane z montażem kratek drogowych żeliwnych na wpustach na DD03, w km 6+000 do 7+000, w km 11+400 do 12+700, na obiekcie WD1 oraz WD2 na wpustach w km 6+500 oraz na DD09, na wpustach w km 18+300 do 18+800.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - budowa Rowu bez nazwy w km 16+060,
  - przebudowa rowu R-29 w km 18+790 LP,
  - przebudowa rowu R-19 w km 12+500,
  - przebudowa rowu R-41
  - wykonano umocnienie rzeki Mienia w rejonie pod MS-2 km 6+980.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - na zbiorniku ZB-06 ukończono zbiornik w zakresie dociążenia, układania płyt ażurowych oraz geokraty,
  - na zbiorniku ZB-08 wykonano wszystkie etapy robót; wykop, ułożenie geomembrany i geowłókniny, dociążenie, ułożono płyty ażurowe oraz geokratę,
  - na zbiorniku ZB-14 wykonywano odwodnienie i profilowanie.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - oświetlenie - wybudowano 390 latarni drogowych,
  - zabudowano kable do zasilania urządzeń SZR w km 9+000,
  - zabudowano kable do zasilania urządzeń SZR w km 8+200 (DD09),
  - zabudowano fundamenty na DP2709 – WD-1 (km 9+300),
  - zabudowano kable, fundamenty i słupy na DW721.1 (km 7+200).
 • W branży teletechnicznej:
  - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 300m,
  - wykonano budowę kanalizacji wtórnej – ok. 3400m,
  - kontynuowano prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
  - prowadzono prace związane z przygotowaniem przejezdności.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu – 124 szt. (EL-1a, EL-1b, EL-2, EPL-2, EL-5a, EP-5, EP-6),
  - montaż słupów ekranu – 96 szt. (EL-1a, EL-1b, EL-2, EPL-2, EL-5a, EP-5),
  - betonowanie głowic ekranu – 96 szt. (EL-1a, EL-1b, EL-2, EPL-2, EL-5a, EP-5),
  - montaż podwalin żelbetowych – 71 szt. (EP-5, EP-6, EPL-2, EL-7, EL-8a, EPP-3),
  - montaż paneli „zielona ściana” – 70 szt. (EL-4, EL-5a, EL-5b, EP-6, EL-8a).
 • Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 80%.