Marzec 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach w oparciu o warunki uzgodnione podczas posiedzenia ZOPI w dniu 28.12.2016r.
  • Zakończono opracowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dodatku do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.
  • Wykonywano prace dotyczące uzupełnienia wniosku ZRID. Zakończono prace dotyczące opracowania finalnej wersji raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem uwag i zaleceń Departamentu Środowiska GDDKiA oraz uzyskano akceptację Zamawiającego dla tego dokumentu.
  • W weryfikacji finalnej Zamawiającego znajdowały się projekty architektoniczno - budowlane ( PAB ) i projekt zagospodarowania terenu
    ( PZT ).