Maj 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach, na których przełożono ruch.

 

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

OPIS ROBÓT

LOKALIZACJA

Podbudowa C8/10

19+100 – 19+130 L

Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45

13+575 – 14+100 L

13+010 – 13+575 L

12+690 – 13+010 L

11+890 – 12+225 L

05+555 – 05+645 PA str. P

13+760 – 13+850 PA str. L

04+090 – 04+180 PA

18+785 – 19+130 L

13+760 – 13+850 PA str. P

18+445 – 18+515 L

05+555 – 05+645 PA str. P

Bramownice

S17 12+949

S17 17+556

S17 5+827

Chodniki

DP2713W

Tunel T-3

Chodniki / Ścieżki rowerowe

DP2716W

Frezowanie nawierzchni

S17 L 14+100-14+600

Fundamenty znaków i bramownic

11+969

12+949

13+448

17+556

18+495

18+987

4+221

11+969

5+359

11+486

8+004

8+480

W2P-1

DW721

DD17

DD18

WM-03L

WM-01P

Humusowanie skarp

S17 L 15+000

S17 L 18+500

S17 L 18+700

WM-02

WM-03

WM-04

Makroniwelacja z humusowaniem terenów zielonych

S17 P 9+000 - 9+300

DD01 0+000 - 0+300                                                                                                      

DD02 0+150 - 0+650                                                           

DD03 0+000 - 0+442                                                   

DD06 0+000 - 0+100 

DD11 0+000 - 0+200                                                                                                                                                                                 

S17 pas dzielący 4+050 - 4+300                                                                                                       

S17 pas dzielący 5+500 - 6+200                                                                                                          

DD2 0+000 - 0+818

DP 2731W

Rondo Góraszka

DD11 0+000 - 0+200                                                                                                                       

S17 Pas dzielący 10+400 - 11+000                                                                                                  

DP 2709W 0+200 - 0+300

S17 4+049 - 11+500

Montaż balustrad U-11a

DD05 0+240 - 0+300

T3

Montaż barier drogowych

0+032 - 0+102 DD18 pobocze L

0+032 - 0+102 DD18 pobocze P

0+058 - 0+154 WM-02P pobocze P

0+058 - 0+162 WM-02P pobocze L

0+102 - 0+190 DD18 pobocze P

0+102 - 0+198 DD18 pobocze L

0+622 - 0+726 DD18 pobocze L

0+622 - 0+726 DD18 pobocze P

10+028 - 10+184 S17 pas dzielący P

10+063 - 10+147 S17 pobocze P

10+147 - 10+211 S17 pobocze P

10+211 - 10+311 S17 pobocze P

10+311 - 10+555 S17 pobocze P

10+334 - 10+454 S17
pas dzielący

10+454 - 10+522 S17
pas dzielący P

10+522 - 10+550 S17
pas dzielący P

12+729 - 12+780 S17 pobocze P

12+886 - 13+013 S17
pas dzielący P

13+637 - 13+735 S17
pas dzielący L

13+637 - 13+735 S17
pas dzielący P

14+758 - 14+978 S17 pas dzielący

14+978 - 15+014 S17 pas dzielący

15+014 - 15+222 S17 pas dzielący

15+222 - 15+302 S17 pas dzielący

15+302 - 15+402 S17 pas dzielący

2+432 - 2+504 DD09 pobocze L

2+504 - 2+552 DD09 pobocze L

2+510 - 2+558 DD09 pobocze P

2+558 - 2+642 DD09 pobocze P

2+642 - 2+702 DD09 pobocze P

2+702 - 2+790 DD09 pobocze P

2+938 - 3+002 DD09 pobocze L

2+938 - 3+002 DD09 pobocze P

3+002 - 3+022 DD09 pobocze P

3+002 - 3+118 DD09 pobocze L

3+022 - 3+086 DD09 pobocze P

3+086 - 3+150 DD09 pobocze P

3+143 - 3+251 DD09 pobocze L

3+150 - 3+246 DD09  pobocze P

5+998 - 6+146 S17 pobocze L

6+146 - 6+406 S17 pobocze L

6+529 - 6+561 S17 pobocze L

7+656 - 7+752 S17 pobocze L

7+805 - 7+833 S17 pobocze L

8+107 - 8+267 S17 pobocze L

8+267 - 8+463 S17 pobocze L

8+463 - 8+521 S17 pobocze L

8+521 - 8+833 S17 pobocze L

8+623 - 8+863 S17 pobocze P

8+863+8+883 S17 pobocze P

9+767 - 9+851 S17 pobocze P

9+851 - 9+915 S17 pobocze P

9+915 - 9+999 S17 pobocze P

9+999 - 10+063 S17 pobocze P

S17 13+390 - 13+509 pas dzielący

S17 13+509 - 13+637 pas dzielący

S17 5+568 - 5+588 pobocze L

S17 5+588 - 5+672 pobocze L

S17 5+784 - 5+864 pobocze L

S17 5+864 - 6+004 pobocze L

Nawierzchnia z płyt wielootworowych

PT 5+600 - 6+010

PT 5+500 - 6+500 L

PT 6+720 - 6+960 L

Ogrodzenia

S17 L 10+760-11+025

S17 L 11+600-11+950

S17 L 5+000-5+150

S17 L 5+180-5+400

S17 P 10+760-11+025

S17 P 12+030-12+150

S17 P 13+880-14+200

S17 P 18+650-19+200

S17 P 4+100-4+300

S17 P 5+550-5+700

S17 P 6+740-6+940

S17L 14+300-14+700

S17P 7+020-7+290

ZB3 6+950 P

Oznakowanie pionowe

DD09

DD10

DD11

ronda na DW721

DD10

DD11

G04L, G03L, G02P, G01P

S17 4+049 - 5+400

S17 4+049-5+500

S17 4+049-5+500

S17 JL 5+500 - 7+200

S17 JP 16+100 - 17+500

S17 JP 8+200 - 11+000

Pobocza

DD09 2+400 - 3+400

DD18 0+000-1+500

S17  4+049 - 11+414

S17 15+000

S17 4+049 - 11+500

S17 P 10+500 - 11+414

Podbudowa BA

Uciąglenie WS3 11+388 - 11+412

WD1 0+270 - 0+410

DD9 2+160 - 2+320

DD17 1+770-1+880

DD18 2+650-2+700

wjazd do Lekaro

S17 L 5+400-5+500

S17 L 6+560-6+600

Uciąglenie WS3-S17P

Węzeł Ostrów Łącznice + Rondo L

WG łączniki 1 i 2

Podbudowa C3/4

DD09 2+100 - 2+160

DD09 2+320 - 2+390

DD09 2+400 - 2+550

DD17 1+800-1+900

DP2710W 0+000 - 0+160

DP2710W 0+678 - 0+733

Podbudowa KŁSM

DD09 2+100 2+170

DD09 2+320 - 2+390

DD09 2+400 - 2+550

DD12 0+500 - 0+800

DD17 1+760-1+900

DP2713W

DP2716W

O-04,O-05, O-06

Węzeł Ostrów Rondo L

Podłoże

DD14 0+000 - 0+270

DP2710W

S17 L 14+500

Profilowanie skarp i humusowanie

DD09 2+400 - 3+400

S17  4+049 - 11+414

S17 4+049 - 11+500

Profilowanie terenów zielonych

DD01

DD02

DD03

T-3

Roboty brukarskie

DD09 2+580, DD13 0+370

DD10b

DP2716W

DW721.1

DW721.2

Węzeł Ostrów Rondo L i P

WM05P

Roboty brukarskie - wykończenia studni

MS-5, MS-1, WS-1, MS-3, WS-3

Roboty ziemne - wykopy/nasypy/wykończeniowe

DD20 2+300-2+600

DD21 0+500-0+900

DD22 0+400-0+800

S17 4+049 - 11+500

S17 L 12+700

S17 L 14+500

S17 L 15+100

S17 L 15+200

S17 L 18+500

S17 L 18+600

S17 L 19+200

SMA

DP2716W

WS3 11+388 - 11+412

WS4 12+400 - 12+490

Ścieki

Łącznik 1 0+000 - 0+037

O01P 0+044 - 0+110

O04L 0+017 - 0+097

O05L 0+000 - 0+080

O06L 0+245 - 0+214

S17 18+269 - 18+316

S17 10+450 - 10+600

S17 11+280 - 11+400

S17 4+045 - 4+190

S17 4+049 - 6+000

S17 4+190 - 4+406

S17 12+100 - 12+697

S17 15+015 - 15+450

S17 5+848

S17 15+018 - 15+500

W05L

Uzupełnienie pasa dzielącego

S17 12+500

S17 12+800

S17 14+500

Warstwa mrozoochronna

DP2710W

S17 14+200 - 14+600

Warstwa ścieralna AC

DP2713W

Warstwa technologiczna Rm=5 MPa

S17 19+100

Warstwa wiążąca AC

DD17 1+550 - 1+880

DD18 2+650 - 2+700

wjazd do Lekaro

DD9 2+190 - 2+570

DP2713W

DP2716W

S17 12+400 - 12+490

S17 5+400 - 5+500

S17 6+560 - 6+600

WD1 - DP2709W

Przejazd awaryjny

DD9 1+900 - 2+160 

bypass 19+200 

WG łączniki 1 i 2

WS3P 11+388 - 11+412

WS4L  12+400 - 12+490

Zjazdy

DD01

DD01

DD15

DD16

DD02

 
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 99%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
  - odwodnienia: 65%,
  - podbudowy: 85%,
  - nawierzchnia: 70%,
  - roboty wykończeniowe: 50%,
  - humusowanie: 55%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 30%,
  - bariery ochronne: 75%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 30%,
  - elementy ulic: 70%,
  - ogrodzenia dróg: 35%,
  - ekrany akustyczne: 96%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • T-3 w km 5+143,51:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24:
  Trwają prace wykończeniowe: wyposażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,65%.
 • MS-1 w km 6+598,92:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WS-1 w km 6+709,20: :
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-2 w km 6+984,02:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WS-2 w km 7+293,53:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WD-1 w km 9+382,42:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 96,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,00%.
 • WS-3 w km 11+025,68:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WD-2 w km 14+232,25:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WD-3 w km 15+968,45:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • WD-4 w km 17+038,62:
  Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,75%.
 • WD-5 w km 19+306,23:
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
   
 • Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

  Lp.

  Opis wykonywanych robót

  Obiekt

  Element

  1

  Wykonanie nawierzchni z żywic

  MS-5

  JL

  2

  Montaż barier ochronnych

  MS-5

  JL

  3

  Wykonanie schodów skarpowych

  MS-5

  JL

  4

  Montaż słupów ekranów akustycznych

  MS-5

  JL

  5

  Montaż barier ochronnych

  MD-8

  -

   

  6

  Próbne obciążenie

  MS-1

  JL

  7

  Wykonanie umocnienia skarp stożków przez humusowanie z obsianiem

  MS-1

  -

  8

  Wykonanie umocnienia skarp stożków przez darniowanie

  WS-1

  -

  9

   

  Hydrofobizacja ustroju nośnego

  WS-1

  -

   

  10

  Wykonanie umocnienia skarp stożków przez humusowanie z

   obsianiem

   

  obsianiem

  MS-2

  MS-2

  -

  11

  Hydrofobizacja ustroju nośnego

  MS-2

  -

  12

  Wykonanie umocnienia skarp stożków przez darniowanie

  WS-2

  -

  13

  Wykonanie nawierzchni z żywic

  KD-2

  -

  14

  Wykonanie odwodnienia izolacji termozgrzewalnej

  MS-3

  JL

  15

  Wykonanie warstwy ścieralnej

  MS-3

  JL

  16

  Wykonanie próbnego obciążenia

  MS-3

  JL

  17

  Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

  WS-3

  Wnęki urządzenia dylatacyjnego P2 JP

  18

  Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

  WS-3

  Kapa chodnikowa na przyczółku P2 JP

  19

  Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

  WS-3

  Kapa chodnikowa w pasie rozdziału P2 JP

  20

  Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

  WS-3

  Ścianka zapleczna P2 JP

  21

  Wykonanie warstwy wiążącej z AL.

  WS-3

  Ścianka zapleczna P2 JP

  22

  Wykonanie izolacjonawierzchni

  WS-3

  Kapa chodnikowa na przyczółku i w pasie rozdziału P2 JP

  23

  Montaż ekranów akustycznych

  WS-3

  Kapa chodnikowa na przyczółku P2 JP

  24

  Montaż barier mostowych

  WS-3

  Kapy chodnikowe skrzydeł JP

  25

  Wykonanie drenażu płyty pomostu

  WS-3

  Ustrój nośny JP

  26

  Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

  WS-3

  Ustrój nośny JP

  27

  Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

  WS-4

  Ustrój nośny JL

  28

  Darniowanie

  WD-2

  Skarpy + stożki

  29

  Darniowanie

  WD-3

  Skarpy + stożki

  30

  Darniowanie

  WD-4

  Skarpy + stożki

  31

  Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

  WD-5

  Ustrój nośny

  32

  Darniowanie

  WD-5

  Skarpy + stożki

  33

  Próbne obciążenie

  WD-5

  ------

   
   
   
   

  Zaawansowanie robót mostowych:

  -      roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 95% (wymiana dylatacji na WS-3),
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 99%,
  -      roboty przyobiektowe: 96%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 99%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:

 • Kolizje sanitarne:
  -nie realizowano.
 • Sieci gazowe:
  - rozpoczęto prace związane z przebudową zbiorników LPG na stacji paliw Orlen w km 15+100 str. L.
 • kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano.
 • kanalizacja deszczowa: kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych
  - montaż wpustów na węźle Ostrów,
  - wykonano kanał 5 i 6 wraz z wlotami do zbiornika ZR03,
  - wykonano kanał 10 i 11 wraz z wlotami do zbiornika ZR01,
  - wykonano kanał 108,
  - wykonano kanał 117 oraz 118 wraz z wlotami do zbiornika ZB16,
  - wykonano kanał 127 i 128 wraz z wlotami do ZB18,
  - wykonano wpusty z wylotem na skarpę w km 14+500 do 14+700 JL.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Rowu bez nazwy w km 13+900,
  - przebudowa rzeki Świder - umocnienie koryta w km 11+050,
  - przebudowa rowu R-18 w km 13+100,
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego w km 5+100,
  - przebudowa Dopływu spod Pęclina w km 9+500.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - Zbiornik ZR-01 – uszczelnienie, geowłókniny, podsypki, umocnienie skarp i dna,
  - Zbiornik ZR-02 – roboty ziemne, podsypki,
  - Zbiornik ZR-03 – uszczelnienie, odwadnianie, podsypki, geowłóknina, umocnienia dna i skarp,
  - Zbiornik ZB-04 – roboty ziemne, odwadnianie, uszczelnienie, geowłókniny, podsypki, umocnienie skarp i dna,
  - Zbiornik ZB-14 – umocnienia skarp,
  - Zbiornik ZB-16 – roboty ziemne, uszczelnianie, dociążenie, umocnienie skarp i  dna,
  - Zbiornik ZB-18 – roboty ziemne, odwadnianie, uszczelnianie, geowłókniny, podsypki, umocnienie skarp i dna.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - ułożono kable oświetleniowe na węźle Otwock (ok. 1700m)
      - lewa strona trasy głównej km 11+900 - 13+200,
      - lewa strona łącznice WM-03L, WM-04L,
      - ronda i łącznik 12+350.
  - ułożono kable oświetleniowe na węźle Góraszka (ok. 300m) prawa strona trasy głównej km 5+400 - 5+650,
  - ułożono kable oświetleniowe na węźle Ostrów (ok. 600m) łącznice lewa strona km 18+100 - 18+400,
  - zabudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe i zainstalowano słupy na węźle Otwock,
  - zabudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe i zainstalowano słupy na węźle Góraszka,
  - zabudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe i zainstalowano słupy na węźle Ostrów,
  - sukcesywnie montowane są oprawy oraz łączone kable w słupach.
 • W branży teletechnicznej:
  Kontynuowano prace w z zakresie budowy kanału technologicznego:
  - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 890 m,
  - wykonano budowę studni KT – 1 szt.,
  - wykonano budowę kanalizacji wtórnej – ok 600 m,
  Kontynuowano prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej:
  -  rowadzono prace związane z przygotowaniem przejezdności,
  Prace w zakresie przebudowy kabli ograniczone ze względu na:
  - brak ostatecznych rozwiązań na terenie Lekaro,
  - epidemię koronawirusa.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - montaż podwalin żelbetowych – 40 szt. (EL-2, EPP-1, EPL-1, EPP-2, EPL-2, EPP-3, EPL3, EL-4, EL-5ab, EP-6, EL-8a),
  - montaż paneli „zielona ściana” i paneli drewnianych – 94 szt. (EL-2, EL-5ab, EP-6, EL-7, EL-10).
 • Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 87%.